แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  คำสั่งกระทรวง พม.
เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
ประจำกระทรวง พม.
( Chief Complaints Executive Officer : CCEO )

download

 


download


         
     
การจัดการระบบร้องทุกข์ร้องเรียน (กตร.)

 

   


คู่มือการจัดการระบบ
ร้องทุกข์ร้องเรียน (กตร.)

downloadแผนพับการจัดการระบบ
ร้องทุกข์ร้องเรียน (กตร.)

download
 

นาย ศราวุธ มูลโพธิ์
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110